miércoles, 11 de marzo de 2009

Sant Baldiri de Taballera

Sovint un es pregunta com és que hi ha intervencions que han estat possibles a segons quines alçades de la nostra era. Resulta que el 2004, Sant Baldiri de Taballera (Port de la Selva ) va rebre un ajut interregional - Fons Feder (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)per a la restauració del conjunt arquitectònic.

Reviso per refrescar-me la memòria els objectius principals del Fons :

. Valorar i reforçar la cooperació regional entre els sectors públics i privats


. Aprofitar la sinèrgia existent entre la política regional i les polítiques comunitàries

. Els intercanvis entre regions i l’aprenentatge col.lectiu gràcies a la comparativa i difusió de les millors pràctiques

. La millora de la qualitat de les intervencions dels programes

M’adono que estem davant d’un gran enigma. Si la intervenció efectuada en el patrimoni arquitectònic en qüestió , després d’aquesta , ha estat una millora tal i com demana el fons FEDER, serà que hem d'entendre com a millora el retrocés en els avenços i reformes en els actuals criteris de restauració .

No només ens trobem amb una tasca inacabada, que presenta un estat deplorable de conservació sinó que a més- a poc més de quatre anys d'haver estat assignat l'ajut - el recinte es manté tancat al públic a la zona de l'ermita.

Això sí podem disfrutar d’un “pegot” d’obra vista que recobreix parcialment la torre de planta circular, a modus de reconstrucció, i podem també gaudir de restes de formigó d’una tasca, no només gens fidedigna a la seva història i evolució arquitectònica sinó que mostra una equívoca intervenció que sembla haver estat només per cobrir l’expedient.

Una bona i acurada restauració ha de vetllar per la Conservació, La Prevenció, la Salvaguarda, la pròpia Restauració i com no el Manteniment.

És obvi que en el cas de Sant Baldiri de Taballera, aquests factors no s’han tingut ja no mínimament presents sinó completament oblidats.
No hay comentarios: